Dins l’entorn del parc natural de Montserrat, es troba la formatgeria artesanal de Cal Pujolet